Při potvrzení souhlasíte, že:

1) vaše věková kategorie je 15+.

2) data, která nám byla poskytnuta budou použita v souladu s naším GDPR.

3) nejsme povinni poskytnou vrácení peněz.

4) jakékoliv zneužití systému muže vést až k trvalému následku na našem serveru a ostatních službách.